Sunday, 7 April 2013

REFLEKSI DAN MODEL SEKOLAH BERKESAN

Pemelajaran pada 23 Mac berkisar tentang sekolah berkesan. Mengikut fahaman saya sekolah berkesan semestinya mengikut acuan negara yang berlandaskan aspirasi yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan negara.Berdasarkan kuliah yang diberikan terdapat pelbagai tafsiran mengenai sekoah berkesan ini. Sergiovanni (1987) mendefinisikan sekolah berkesan berasaskan peningkatan sekolah. Terdapat lapan kriteria untuk mengukur keberkesanan menurutnya seperti:-
  a) Peningkatan skor ujian
  b) Peningkatan dalam kehadiran
  c) Pertambahan dalam bilangan tugasan penulisan dan kerja rumah
  d) Pertambahan peruntukan masa mata pelajaran matematik, bahasa Inggeris, Sains dan Sejarah
  e) Penglibatan komuniti dan ibu bapa
  f) Penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum
  g) Ganjaran dan pengiktirafan bagi pelajar dan guru.
  h) Sokongan yang berkualiti untuk pelajar istimewa
 
Levine dan Lezotte (1990) melihat sekolah berkesan dari  segi hasil yang dikehendaki (outcome). Manakala Edmonds (1979) mendefinisikan keberkesanan bukan sahaja dari segi kualiti hasil tetapi juga dari kesaksamaan (equity). Mengikut beliau keberkesanan sekolah diukur berdasarkan kejayaannya meningktkan penguasaan akademik kanak-kanak kurang beruntung sehinggakan kadar bilangan anak-anak kurang beruntung yang menguasai akademik yang sama seperti bilangan anak-anak kelas menengah yang menguasainya.
    Sesungguhnya, apa yang telah dinyatakan oleh pensyarah dalam kuliah pada kali ini lebih memberikan kefahaman kepada saya tentang konsep sekolah berkesan. Berada di MRSM Tawau walaupun berbeza dengan kehendak dan pengertian KPM tentang kriteria yang diguan pakai dalam  menjelaskan konsep dan definisi namun berdebat mengenainya tiada penghujungnya. Kesimpulannya saya memahami sekolah berkesan sebagai sekolah yang menterjemahkan konsep kesaksamaan .Pelajar kurang beruntung diberi peluang meningkat dalam semua aspek perkembangan melalui program pengayaan bagi mereka. Sekolah beresn juga mesti memupuk perpaduan melalui kurikulum, proses pengajaran dan pemelajaran, amalan-amalan yang menggalakkan rasa hormat-menghormati dan kerjasama antara satu dengan yang lain. Sekolah memainkan peranan yang berkesan dalam melibatkan ibu bapa, bukan hanya melalui PIBG tetapi juga melalui usaha bersendirian dan berkelompok yang melibatkan guru, pelajar, ibu bapa, komuniti dan pengetua.
      Sepanjang 4 tahun bertugas di MRSM Tun Mustapha, Tawau, sekolah ini menggunakan model Kepuasan. Hal ini demikian kerana masyarakat di sini memang tertunggu-tunggu penubuhan sebuah MRSM setelah hampir 40 tahun lamanya. Pewujudannya telah memberikan impak besar terhadap peningkatan kualiti dan kepuasan masyarakat setempat yang begitu dahagakan infrastruktur lengkap dan sempurna. Apatah lagi terdengarnya kejayaan MRSM yang melahirkan pelajar cemerlang bumiputera di Semenanjung. Memang diakui walaupun sepanjang 4 tahun penubuhannya, Tun Mustapha telah menjuarai 3 kali berturut-turut dalam keputusan SPM peringkat Borneo ianya menjelaskan lagi bahawa masyarakat sangat berpuas hati dengn sistem yang diguna pakai di MRSM ini. Apa pun jika dinilai , memang ada benarnya, Jika dibuat perbandingan tentang infrastrukur sekolah dan kemudahan frasarannya berbanding dengan seklah-sekolah kementerian pelajaran ianya ibarat jauh panggang dari api. Tidak perlu melihat lebih jauh, berdepan dengan MRSM ini masih ada bangunan sekolah menengah yang dibina di bawah peruntukan bank dunia era zaman 70-an. Jangan dikira kemudahan elektrik dan airnya yng merupakan kemudahan asas, masalah kemudahan belajarnya juga seperti berada di egara Afrika. Mungkin rasa tidak puas hati inilah yang menyebabkan masyarakat setempat begitu mengalu-alukan kewujudan MRSM dan tidak hairanlah kuasa politik begitu mendesak sehinggakan tertubuhnya sebuah lagi MRSM di Sandakan dan 100km dari Tawau juga mendesak sebuah MRSM Ulu-Albab di Semporna. Apa pun percaturan politik sebenarnya lebih diyakini rakyat dan angin perubahan yang tidak menentu di negeri bawah bayu ini berjaya meniupkan 3 buah MRSM secara hampir serentak dalam jangka masa 10 tahun. Siapa sangka kepuasan dan keberkesanan berkait rapat jika kipas politik berjaya digerakkan dengan saksama.
   Kesimpulannya, penubuhan kesemua MRSM ini telah memberikan satu anjakan baharu dalam dunia pendidikan di sebelah sini. Tanda-tanda kesedaran telah wujud walaupun pihak KPM masih takut-takut dengan bayang-bayang sendiri. Model kepuasan telah berjaya menjadikan MRSM Tun Mustapha menjadi penanda aras kepada setiap sekolah di Borneo. Sesungguhnya jika kita berusaha untuk fokus kepada matlamat yang asal ianya akan mudah dicapai walaupun masih banyak lagi rintangan di hadapannya. Kita perlu hidupkan lilin yang satu dulu barulah bercerita tentang realiti yang terang.

No comments:

Post a Comment