Sunday, 7 April 2013

PERUBAHAN DAN SEKOLAH BERKESAN SERTA PENAMBAHBAIKAN

Perubahan dan pembaharuan di dalam bidang pendidikan negara berlaku begitu pesat sejak beberapa dekad yang lalu telah emberikan dampak yang bukan sedikit terhadap keseluruhan perancangan, pembangunan , dan prestasi melibatkan semua peringkat dan tahap pendidikan  sama ada pendidikan rendah, menengah atau pun pendidikan tinggi. Isu-isu pendidikan tidak jemu-jemu dan tidak putus-putus diperkatakan dan dibahaskan oleh semua lapisan masyarakat menggambarkan bahawa pendidikan adalah satu aspek yang amat penting dalam pembinaan satu negara bangsa yang bersatu, bersetia beretika dan beragama , berkeupyaan dan berketrampilan memainkan peranan aktif dan poduktif dalam masyarakat antarabangsa.
    Perubahan ini semuanya ini bermula dari satu tempat yang dinamakan sekolah. Inilah tempatnya kalau kita mahu ianya diberi nama jolokan sebagai kilang mendidik dan membangun insan. Sekolah tidak sahaja dijangkakan menghasilkan produk dalam bentuk insan yang berilmu pengetahuan dan berkemhira yang relevan dengan kehidupan dan zaman tetapi lebih dari itu adakah insan-insan ini benar-benar terdidik dlam erti kata menjadi insan yang berperikemanusiaan, berhati perut dan berperasaan, berbudi dan berakal, berani menegakkan kebenaran dan membasmi kemungkaran, seorang yang soleh lagi muslih, dan tunduk dan patuh kepada khaliknya, Allah yang Maha Besar. Justeru, jika pendidiknya tidak memiliki semua terma syarat di atas, apakah mungkin kilang tersebut mampu menghasilkan produk yang menepati piawaian yang diharapkan oleh masyarakat kini.
    Harapan dan jangkaan ibu bapa dan penjaga khasnya serta masyarakat amnya hari ini terhadap prestasi dan kecemerlangan sekolah tidak dapat dipandang remeh lagi. Setiap ibu bapa mengharapkan segala yang terbaik bagi pendidikan anak-anak mereka daripada pihak sekolah.Sekarang pun sudah berlaku terdapatnya ibu bapa yang terlalu memilih sekolah. Mengapa wujud kecenderungan ini? sedarkah kit bahawa suatu masa nanti akan berlaku fenomena ada sekolah-sekolah dikategorikan sebagai sekolah' laris' sederhana laris' atau 'sekolah tak laku'. Malahan kini pun sudah ada sekolah yang dikelompokkan atau kluster berdasarkan kecemerlangannya. Apa nasib sekolah-sekolah seperti dikategorikan sebagai hidup segan mati tak mahu atau sekolah yang dilabel lebih baik mati daripada hidup khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak. Di sini , warga sekolah mesti berubah dan betulkan niat utamanya. Apa yang pasti, jika pihak PPD atau JPN tidak bersungguh-sungguh atau masih lagi melakukan lawatan sambil membeli-belah dan bersantai, maka jangan harapkan warga sekolah boleh berubah. Tidak cukup wang ditaburkan sebagai motivasi tapi yang lebih penting hubungan erat dan berpanjangan serta pihak ini mesti memastikan guru tersebut berada pada tahap yang maksimum sebagai guru bukannya mangsa hasutan politik kepartian dan nafsu syaitan sesetengah pihak yang tidak memikirkan erti pendidikan dan saksma nasib anak bangsa. Ingatlah kita di dunia terus dicerap oleh Yang Maha Kuasa.
    Sebagai pemimpin sekolah atau pemimpin transformasional mestilah berkeupayaan dan mampu menangani perubahan, walaupun ianya tidak popular tetapi amat krtkal dan genting dalam konteks meningkatkan imej dan seterusnya keberkesanan sekolah secara menyeluruh dalam semua aspek klim dan budaya sekolah.Pemimpin sekolah mestilah mengenal pasti penyakit-penyakit yang sedang menular dalam kalangan staf atau kakitangan terutamanya yang perlu dibanteras dn diperbetulkan kiblat da arahnya supaya semua orang tidak tersasar daripada tugas hakiki dan bagi mendapatkan  sepenuh komitmen merealisasikan  sekolah berwatak dan berkesan ini. Menangani perubahan dan mendapatkan komitmen padu seluruh ahli organisasi adalah salah satu cabaran besar yang perlu dihadapi dan diatasi jika kita mahu melihat kejayaan dan keberkesanan program pembangunan yang dilakukan. Segala-galanya hendaklah diurus dan ditangani dengan bijak dan penuh hikmah.
     Konsep keberkesanan sekolah telah dilihat oleh Cuttance (1987) sebagai terdiri daripada dua dimensi, iaitu kualiti dan ekuiti. Keberkesanan sekolah juga dikaitkan dengan tahap pencapaian sesebuah sekolah. Creemers (19940 merumuskan pertalian faktor berikut dengan pencapaian iaitu:-
      a) Kepimpinan pendidikan yang kukuh.
      b) Ekspektasi yang tinggi terhadap pencapaian pelajar.
      c) Penekanan terhadap kemahiran asas.
      d) Iklim sekolah yng teratur dan selamat.
      e) Penilaian yang kerap terhadap kemajuan pelajar.

     Menurut Gray (1996) terdapat beberapa cabaran untuk menggabungkan ilmu kedua-dua konsep keberkesanan dan penambahbaikan sekolah kerana keberkesanan berfokuskan kepada ukuran hasil sementara penambahbaikan berfokuskan kepada proses perubahan dalaman. Manakala Alma Harris (2002) menyatakan penambahbaikan sekolah merupakan usaha yang berkaitan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang lebih baik (dari keadaan yang sedia ada) untuk murid-murid dan untukmereka belajar. Pada asasnya penambahbaikan sekolah adalah pembangunan komuniti sekolah dan establishing perhubungan positif di dalam sekolah.

No comments:

Post a Comment