Sunday, 17 March 2013

KEMAMPUAN PENGETUA MEMIMPIN SEKOLAH TANPA KUASA DAN KEDUDUKAN

Perbincangan ini berkait rapat dengan peranan pengetua sebagai pembimbing komuniti pemelajaran di sekolah. Sebagai pembimbing, pengetua mempunyai kuasa mengerak hala tuju pemelajaran ahli komuniti di sekolah .Tegasnya pengetua perlu menunjukkan kepimpinan dan bimbingan yang menyakinkan dengan mewujudkan peraturan dan undang-undang yang dapat memberi kawalan kepada proses pemelajaran yang berkesan pada semua peringkat. Bersandarkan topik perbincangan di atas, situasi pengetua tanpa ditentukan kuasa dan kedudukan tentunya ibarat ayam kehilangan tajinya. Walaupun dalam konteks global, peranan taji kepada ayam hampir dilupakan dek kerana generasi kini lebih suka bercakap dan merujuk semantik so good untuk merujuk kepada ayam yang sedap dan lazat hakikat dalam peradaban Melayu seseorang memerlukan ketua untuk memimpin dan memandu ke arah kejayaan.. Jika ditakdirkan kuasa pengetua hilang maka nilai dan rasa hormat komuniti tentu tidak setinggi seperti sebelumnya.Justeru, segala perencanaan akan terbatas dan sukar untuk mencapai matlamat. Fitrah manusia memerlukan motivasi dan bimbingan . Dalam konteks pendidikan negara, jawatan pengetua serta rolnya telah ditentukan melalui kuasa-kuasa yang termaktub dan memainkan peranan tersendiri dalam memacu arah jaya sesebauh sekolah

Apabila berbicara mengenai kemampuan, kita perlu merujuk kepada sejauh manakah sekolah  berperanan sebagai sekolah komuniti. Bersandarkan 5 prinsip yang dinyatakan dibawah ini, saya merasakan pengetua layak dikatakan mampu dalam mendepani permasalahan sekolah.

  1.  Komuniti dapat dikenali melalui kepercayaan yang dipegang dan dikongsi bersama oleh semua ahlinya
  2.  Tahap interaksi dan penglibatan yang tinggi dalam kalangan ahli komuniti. Interaksi yang berkesan      dalam komuniti membentuk rasa bertanggungjawab, dedikasi dan melambangkan identiti komuniti itu.
  3. Semua ahli dalam komuniti menunjukkan hubungan saling bergantunganantara satu sama lain yang mendukungrasa saling percaya dan saling memerlukan.
  4. Komuniti juga menunjukkan pertimbangan pada keperluan setiap ahlinya.
  5. Hubungan yang bermakna penting bagi diwujudkan dalam komuniti yang mempunyai matlamat dan hala tuju yang sama 
Kesimpulannya,  tahap kemampuan pengetua juga patut dinilai melalui kesanggupan pengetua untuk menerima 5 prinsip yang dinyatakan di atas. Tanpa sikap berlapang fikiran dan bercampur dengan fikiran positif kemampuan yang kita harapkan akan bertukar menjadi kempunan. Jika ini terjadi nescaya komuniti sekolah menjadi sempadan yang tidak bertepi

No comments:

Post a Comment